OFERTA

1. Instalacje elektryczne.
2. Konserwacja i serwis instalacji elektrycznych.
2. Instalacje teletechniczne.
4. Pomiary elektryczne.
5. Ocena stanu instalacji elektrycznych.
6. Kosztorysowanie prac elektrycznych.